>>> Chceš spřátelit? Klikni [SEM]>>> Chceš si objednat design? Klikni [SEM]
>>> Reklamy piš [SEM]>>>

Prázdniny nad kočku 4.

16. července 2008 v 19:06 | Anett483
autor: Syhrael
betaread: Janule
,,Drž ho pořádně!"
,,Tak krásně stál! Podívej se, co jsi s ním udělal!"
,,Billine, kam strkáš ten kolík!"
,,Ta díra je moc malá, udělej ji větší!"
,,Navlíkni mi to!"
Rozkazy se linuly po louce. Tom komandoval bratra, snažícího se zastrkat kolíky do země, vyžadoval po něm, aby mu navlíkal provázky k upevnění … Sám se činil, ale Bill jeho snahu postavit jakýsi stan vždycky dokonale rozmetal.
,,Podívej se na Bernarda, jak jim to krásně jde …" Usmál se Bill a toužebně zatáhl za špagát. Tom se nevrle rozhlédl. Většina stanů už stála - a to je stavěli Bernard s Norbertem sami.
,,Protože Ben nemá za bráchu takovýho …" Tom se odmlčel, aby našel slovo, které Billa vyjadřovalo, ale zároveň mu tím neublížil, ani nevyvolal domněnky, že mu lichotí.

,,… sexy kluka?" zavrněl Bill a slastně se protáhnul. Tom ho změřil nevrlým pohledem.
,,Na tenhle názor se zeptej Alana, ten je gay jak vyšitej."
Bill ihned zmlknul. Na chvíli zauvažoval, jestli jeho teorie, že je Tomem vlastně milován, nejsou špatné. Nechápal, proč je na něj občas Tom tak hrubý.
Tom konečně zatáhnul za poslední tyčku a stan se konečně vzepjal v celé své kráse.
Spokojeně uvázal špagáty a zmoženě dosedl na zem vedle Billa.
,,Konečně stojí. Opovaž se na něj sahat."
Bill neodpověděl, ani ho nijak nepošťouchnul. Jenom se tupě díval před sebe. Tom se rozhlédl, jestli je nesledují nějaké cizí oči, které by mohly odhalit jeho sympatie k bratrovi. Poté se k Billovi naklonil blíž a prohlížel si jeho tvář z minimální vzdálenosti. Bill otočil hlavu na druhou stranu a díval se k lesu. Tom si poposedl a vlezl mu nosem do zorného pole. Přesně jak Bill otáčel hlavu a snažil se vyhnout bratrově tváři, Tom si mu stále drze cpal do výhledu. Dělal na něj grimasy a posunky. Dosáhl svého. Za pár okamžiků se Bill uculil.
,,No vidíš to…" Oddechl si Tom. ,,Prosím tě, přestaň se pořád urážet, Bille, nemyslel jsem to s tím Alanem doopravdy. I když se to teda říká …"
Bill se natáhnul na záda do trávy a stéblem se šimral pod nosem. Koutkem oka sledoval bratra.
,,Tome? Tobě to vadí?"
Tom se neodvážil podívat se mu do očí. Také si utrhl stéblo a drtil ho mezi zuby.
,,Ne, proč? To je tvoje věc, kdo tě přitahuje …" Začínal se dostávat do stavu, kdy byl schopen si s bratrem v klidu promluvit. ,,Ale doufám, že víš, že kdybys někdy měl nějaký problém, tak mi to můžeš -…"
Bill započal napjatě poslouchat, přesně sem potřeboval zavést hovor, jenomže tráva zašustila a vzápětí uslyšel Bernardův hlas. ,,Tome, kde je Bill? Jdeme si zaplavat, mohl by jít s námi napřed."
Bill se užuž chtěl z vysoké trávy vymrštit a nadšeně zkoušet bratrovy nervy, ale tvrdá dlaň mu přistála na ústech. Překvapeně vykulil oči.
,,Není tady, šel někam k lesu …"
Bill vydal jakýsi vzteklý rykot, který se v Tomově dlani ztratil do jemného zakňourání.
Bernard přitakal. Stejně šoupavým krokem se vydal k lesu.
Tom se položil do trávy vedle bratra. Odsunul ruku z jeho úst a pomalu jí sklouznul po krku až na hruď. Podepíral si rukou hlavu a sledoval bratrovu tvář.
Bill přemýšlel, proč jej zatajil. Mohl se rozběhnout za Bernardem, ale nějak tušil, že by tím Toma jenom zklamal, naopak mu bylo v jeho přítomnosti dobře, kupodivu se jej Tom neštítil jako obvykle. Poklidně ležel po jeho boku a stále si jej prohlížel. Trvalo to snad minutu nebo dvě, kdy nemohl odtrhnout oči od jeho tváří, očí a rtů. Vypadalo to jako romantická chvilka, dokud Bill neutrhnul vysokou trávu a nepošimral jí bratra pod nosem.
Idyla se rázem vytratila, Tomův výraz se opět stáhnul do nepřístupnosti, Bill v sobě objevil živel škádlení.
,,Chtěl jsem si jít zaplavat..."
,,Neumíš plavat." Setřel ho Tom. Hledal plavky.
,,Ale slunit se jít můžu!" Bill se vrhnul ke svému batohu. Vytáhl opalovací krém a tmavě modré plavky. Přetáhnul si tričko přes hlavu a po očku se podíval na bratra, jenž se očima snažil vymodlit nějaký porost, za nímž by se převlékl. Samozřejmě nic takového nenašel, všude na okraji louky byly bodláky nebo tráva, která by jej skryla maximálně po kolena. Uvažoval, že by si vlezl do stanu, když zpozoroval, že exhibicionista Bill si s tímhle hlavu naprosto neláme. Sundal si tričko a odhodil ho kamsi ke stanu. Následovaly kalhoty. Pomalu si je stahoval a přitom se ďábelsky culil. Stál k bratrovi zády, ale jeho pohled cítil.
,,Tome, mohl by ses otočit, prosím?" Posunul si okraj boxerek o něco dolů. Tom nasucho polknul.
,,Ne, proč bych se měl otáčet? Máš tady dost keřů, za který se můžeš schovat. Tvoje blbost, že se svlíkáš uprostřed l-o-u-k-y …" Poslední slovo zahláskoval, protože Bill se k němu otočil čelem a prádlo nechal spadnout volně dolů.
,,Máš pravdu, je tu dost stromů …" Povytáhnul obočí a máchnul rukou na širou louku.
Tom sjel jeho tělo hladovým pohledem, vzápětí vztekle zaryl pěsti. ,,Obleč se, Bernard jde!"
Bill nechápavě zakroutil hlavou. ,,Proč bych se měl oblékat? Jeho blbost, že jde uprostřed louky a právě se mi dívá na zadek."
Přeci jenom popošel o něco dál a v mžiku si natáhnul plavky. Za minutu se u stanu ukázal Bernard s Alanem. Oba se zvláštně usmívali.
,,Co jste tu prováděli?"
Bill se samolibě usmál. Pohodil si v ruce s opalovacím krémem a přistoupil před Bernarda.
,,Tom chtěl namazat záda a nešlo mu rozdělat víčko. Někde četl, že za to může oblečení, protože červená barva vyzařuje nějaké negativní vlny nebo co." Udělal si prstem na čele kolečko. Alan se prohnul smíchy, Bernard se nonšalantně zasmál.
Tom mávnul rukou. Zapomene na něj, alespoň dnešní večer. Vlezl si do stanu a převlékl se.
*
Tom nemluvil, když šli k rybníku, nemluvil ani, když se ho Bill zeptal, co se stalo. Komunikoval se všemi, jenom bratra přehlížel.
Pohled na rybník, ozářený zapadajícím sluncem, Billa naprosto uklidňoval. Přisedl si vedle Alana, jenž také po vodě nikterak neprahnul. Billovi se s Alanem nádherně povídalo, obdivoval jeho tetování, co měl na břichu.
Tom nešel do vody. Chvíli trucoval na druhé straně rybníka a pozoroval Robina a Samuela, kteří se navzájem shazovali do vody z větve vrby. Byl to přírodní skokanský můstek, Tom na něm mohl oči nechat. Na Bernardovu výzvu, aby se šel alespoň smočit, odpověděl záporně.
Bill se k bratrovi podvědomě přisunul blíž a zaměřil na něj celou svoji pozornost.
,,Proč nejsi s ostatními?"
Tom pokrčil rameny. Alan pohodil fialově zatónovanými vlasy. ,,Tak si tu dřepějte, já se jdu aspoň trochu projít po břehu."
Sotva však namočil špičku nohy do vody, přiřítil se Kvido a tak nešetrně do něj strčil, že se Alan poroučel pod vodu. Bernard ihned zareagoval a pohotově po něm hmátnul. Alan se k němu přitiskl a něco mu pošeptal do ucha. Bill je zachmuřele pozoroval. Ti dva vypadali jako pár
,,Jdeš do vody?" zeptal se Tom zničehonic. I on se stejnou myšlenkou sledoval Alana, jenž po Bernardovi koketně stříkal vodu a ten mu to stejnou měrou oplácel.
Bill se na něj zakřiknutě podíval. Naklonil se blíž. ,,Nechceš mě utopit, že ne?" Zeptal se. Nikoliv škádlivě.
,,To víš že ne." Tom se usmál. ,,Přijď, jestli chceš …"
Zahalekal na Filipa, jenž právě ostatním líčil, že dívčí tábor z druhé loučky se sem chodí koupat nahý o půlnoci.
Tom se vřítil do vody. Ihned se potopil a pohodil dready, takže všechny okolo postříkal. Samuel mu skočil na záda a potopil ho. Robin se dožadoval pozornosti, takže bratra napodobil a nešetrně s sebou pod vodu stáhnul i Oskara. Bernard zpozoroval, že Bill je na břehu sám. Chystal se za ním vykročit, ale Bill raději riskoval utopení, než by čelil jeho pohledům.
Opatrně se prošel po břehu a smočil si obě nohy až po kotníky. Tom ho s obavou pozoroval, vážně měl o Billa strach. Bylo tu moc hluku, kluci by jej mohli nevědomky utopit těmi svými poskoky. Vydal se mu naproti, ale Bernard byl rychlejší. Podal Billovi ruku. Tom se opřel o molo a znechuceně kroutil hlavou. Jeho plány na to, že to bude on, kdo bude s Billem ve vodě, ztroskotaly.
,,Pojď, Bille, přeci se nebojíš vody." Bernard jej tahal k sobě, ale Bill odmítal jít s ním. Nevěřil mu. Očima hledal bratra.
Tom si k sobě zatáhnul Oskara a něco důležitého mu pošeptal do ucha. Ten se hluboce zasmál. Mrknul na něj a plaval směrem k Alanovi, jenž opuštěně seděl na břehu - zády k vodě. Rozčileně trhal trávu a házel ji za sebe. Vzápětí vykřikl. Oskar ho stáhnul za ramena do vody.
Sotva Bernard uslyšel Alanův výkřik, bleskově se otočil. Bill využil situace. ,,Ach, Alan se asi topí." Ukázal prstíkem na obzor, kde spolu zápasili Oskar, Samuel a Filip, mezi s sebou chudáka Alana. Ben se na Billa omluvně usmál. ,,Moment."
Bill osaměl. Spokojeně se rozhlížel.
Někdo jej zezadu objal kolem ramen a postrčil hlouběji do vody. Bill poznal bratrovo tělo rozpálené sluncem. Polil je částečný strach a vzrušení, takhle blízko jej u sebe dlouho neměl.
,,Kam až si troufneš?" Tom se na něj lepil čím dál víc, svojí vahou jej nutil stále hlouběji do vody.
,,Stačí…" Hlesl Bill, vodu měl sotva po pás. Tom se usmál. Otřel se čelem o jeho vlasy a přemístil svoje nedočkavé ruce na bratrovy boky. Pevně je stiskl.
,,Ještě …" Zavrněl mu do ucha. Bill se celý zachvěl.
,,Nepovídej, že je ti zima." Reagoval Tom s úšklebkem. Boky se zhoupnul proti bratrovým zádům. Jedním pohybem jej přesunul až na místo mezi kameny, kde byla už doopravdy hloubka. Billovi dosahovala voda něco málo nad ramena.
Byli stranou od ostatních, tudíž se nemuseli bát, že by je někdo vyrušil a nedobrovolně potopil. Doléhal k ním Alanův pískot, jak jej Bernard tahal z vody na břeh a kluci se jej mezitím snažili stáhnout zase do větší hloubky.
,,Tome, nepustíš mě, že ne …" Bill se přisunul k bratrovi, stále si uvědomoval, že ho Tom drží pod vodou za boky.
,,Pustím." Tom se lišácky usmál a vytáhnul ruce z vody. Bill nervózně přešlápl, najednou neměl oporu. Proud zčeřené spodní vody si s ním jemně pohrál. Ztratil rovnováhu a převážil se dozadu. Máchnul kolem sebe a s úlevou zaznamenal, že Tomovy ruce se vrátily opět pod vodu na jeho boky a pevně se kolem nich zaklesly.
,,Měl by ses naučit plavat…" Tomův výraz se najednou změnil na starostlivý a přístupný. Bill přitakal. Namočil si koneček vlasů a přejel s ním Tomovi po čele. ,,Naučíš mě to?" pípnul nesměle.
Tom se na něj zvláštně podíval. ,,Bernard říkal, že tě to-…"
Bill zavrtěl hlavou až voda vystříkla na metr daleko. ,,Ne."
,,Vážně?" Tom se zatvářil spokojeně. ,,Tak dobře, zítra ráno."
Bill mu nadšeně chytil dready do culíku, zvedl je a ždímal. Tom se hlasitě rozesmál. Pustil bratra a poodstoupil od něj na tři kroky. ,,Nadechni se."
Než se Bill snažil nějak zorientovat, Tom zmizel pod vodou. Bill se otočil na místě, vzápětí šokovaně vydechl. Cítil, jak jej bratrovy silné paže objaly kolem ramen a stáhly pod vodu. Trvalo to jenom kratičkou vteřinu, vzápětí byl silou spodního proudu od nedalekého čerpadla vymrštěn nahoru nad hladinu. Opět dezorientovaně dopadl zády do vody a ocitl se v tom tichém světě. Nestačil se nadechnout, docházel mu kyslík. Tom se k němu pod vodou zezadu přitiskl a vytáhl ho nahoru…
Ocitli se v hloubce. Tom pod nohama našel vystouplý balvan. Stoupnul na něj a stáhnul Billa za ruku k sobě. Ten se rozhlížel po temné vodní hladině a nadšeně se třásl. Tohle byl zážitek… Nikdy takhle pod vodou nebyl.
,,Tome…" Vydechl. Absolutně zapomněl na jakékoliv spory nebo touhu po tom, aby Tom žárlil a konečně si uvědomil, že ten, do koho se Bill zamiloval je vlastně on. ,,To bylo nádherné!" Omotal mu ruce kolem krku a silně se na něj přimáčknul. Tom ho též objal. Potutelně se usmíval bratrovým rozpitým líčidlům a zmáčeným vlasům. Teď vypadal dokonale. Něžně a křehce…
,,Ještě jednou?" Zeptal se Tom zcela zbytečně. Bill zuřivě přitakal.
,,Tak ale…" Tom pohlédl pod sebe do vody. ,,Budeš mě muset… pustit." Zamumlal s pozvednutým obočím.
Bill se jej totiž držel nejenom rukama ale kolem Tomových boků zaklesl i nohy.
,,Promiň." Zčervenal jako nakrojené rajčátko.

autor: Syhrael
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama